Läs vad våra kunder säger om oss

Västerträffen Seniorerna

Utmaning att bibehålla nivån och utveckla verksamheten när klubben växer

Pensionärsföreningen Västerträffen Seniorerna i Göteborg har sedan sex år tillbaka en växande bridgeverksamhet, som har gått från ca 5 bridgebord till mellan 16 och 18 bord per vecka. De spelar nu två dagar i veckan och har använt Bridgetime Score under ett år. Thorsten Hagman, ledare för Västerträffen Bridge, berättar varför de valde Bridgetime Score.

– Att bibehålla nivån och utveckla verksamheten när föreningen växer har sina utmaningar. Det krävs ett aktivt engagemang från flera medlemmar för att leda klubbens verksamhet, vilket är tidsödande när resultatredovisningen görs manuellt med pappersprotokoll och via ett Excel-dokument. Vi behövde därför ett lätthanterligt och väl fungerande digitalt redovisningsprogram, som samtidigt gav klubbens medlemmar detaljer för egna analyser och jämförelser av resultat. Viktigt för oss är även möjligheten att få kompetent och snabb hjälp vid akuta behov.

– Vi valde Bridgetime Score med mycket lyckat resultat. Det har visat sig att Bridgetime Score väl uppfyller alla krav vi ställde på ett digitalt system. Tack vare att Bridgetime Score är lättanvänt och inte kräver några förkunskaper om bridgeberäkningar, har vi fått ytterligare tre tävlingsledare i klubben. Vi är nu totalt fyra alternerande tävlingsledare som klarar av att leda en tävling med 15 minuters förberedelse och 15 minuters avslutning med detaljerad resultatredovisning direkt tillgänglig på nätet för medlemmarna.

– Omställningen från ett analogt till ett digitalt system har även uppskattats av medlemmarna. De matar nu in kontrakt, utspelskort och resultat på en surfplatta och kan efter varje rond se sitt resultat i jämförelse med andra bord som spelat brickan.

– Vi uppskattar också att Bridgetime Score erbjuder många olika spelformer och olika former av resultatredovisning. När vi startar höstens bridgespel kommer vi att tävla i tre olika erfarenhetsgrupper (A, B och C) trots att vi spelar tillsammans och samtidigt i samma tävling, och att alla par spelar mot varandra oavsett erfarenhetsgrupp. Detta är möjligt genom att vi utnyttjar Bridgetime Scores spelform Strata* som kan beräkna resultatet per erfarenhetsgrupp.

* Strata kommer från grekiskan och betyder ungefär ”indela i jämförbara klasser”


SPF Seniorerna Järfälla

En fördel med ett beräkningssystem som även hanterar kontantfria spelavgifter

Pensionärsföreningen SPF Seniorerna i Järfälla spelar bridge 2 dagar i veckan, på tisdagar och fredagar. På tisdagar spelar 10 - 12 bord och på fredagar spelare 6 - 8 bord. Varje grupp har sina tävlingsledare. Så här säger Gustav Appelquist, en av tävlingsledarna på fredagarna, om Bridgetime Score och Bridgetime Pay.

– Jag är tävlingsledare för en grupp pensionärer med omkring 40 deltagare som spelar bridge en gång i veckan. Jag deltar också själv i spelet.

– Jag var tveksam till Bridgetime när jag först kom i kontakt med systemet. Vi hade ett bra system för beräkning och redovisning av spelresultaten i Excel och jag tänkte det blir svårt för flera av pensionärerna att mata in resultaten på en surfplatta.

– När jag läste på lite mer om Bridgetime fastnade jag för ekonomidelen Bridgetime Pay, där jag såg en stor fördel i att slippa hantera kontanter, sköta redovisningen och sätta in sedlar i bankautomat.

– Vår förening beslöt att testa Bridgetime och det visade sig att i stort sett alla spelare klarade av att mata in resultaten utan större problem. När spelet var klart för dagen var också resultatet framräknat och jag sparade en dryg timmes jobb mot att mata in resultaten manuellt.

– Jag har också spelat med andra databaserade program med inmatning via surfplattor och kunnat konstatera att, så långt jag känner till, är Bridgetime det mest kompletta systemet eftersom det, förutom beräkningsdelen, också hanterar olika flyttscheman och den omnämnda ekonomiredovisningen.

– Det kan alltid strula till sig genom att felaktiga resultat matas in eller att man snurrar kortbrickorna så fel kort spelas, och ibland kan det bli ett så stort problem att en giv måste strykas. Vid manuell hantering blir det mycket extra arbete men med Bridgetime är det enkelt att justera detta direkt efter att spelet är klart.

– Efter att ha använt Bridgetime under ett halvår har vi upptäckt möjligheter att ytterligare förbättra Bridgetime genom tydligare redovisning, lättillgängliga spelscheman, förbättrade manualer med mera. Vi uppskattar att representanterna för Bridgetime har varit lyhörda för våra ändringsförslag.


Växjöbridgen Växjö

Både kassören och medlemmarna uppskattar att slippa kontanterna

Växjöbridgen är en av Sveriges största bridgeklubbar och klubben är medlem i Svenska Bridgeförbundet. Växjöbridgen har en egen lokal på 260 kvm med plats för 30 bord och har ca 300 medlemmar. De spelar två tävlingar per dag, tre dagar i veckan, totalt drygt 10 000 spelare per år. De har använt Bridgetime Pay sedan januari 2017 och har två surfplattor för betalning av spelavgiften och tillval såsom kaffe och kaka. Glenn Nilsson, ordförande i klubben, berättar varför de valde Bridgetime Pay.

– Bridgetime Pay har sparat mycket arbete för klubbens kassör. Att hantera kontanter i stora mängder är dessutom en risk om någon får reda på detta, och det är en lättnad för kassören att slippa stöldrisken och stressen den innebär.

– För spelarna är det också en stor fördel då de inte behöver ha med sig kontanter vid speltillfällena. Medlemmarna sätter in till exempel 500 kronor på sitt klubbkonto, och när de sedan kommer till spellokalen, behöver de bara registrera sig och godkänna betalningen på klubbens surfplatta. Även kaffe och eventuellt tilltugg hanteras utan kontanter i Bridgetime Pay.

– Vi i Växjöbridgen kan inte tänka oss att gå tillbaka till kontanter igen.


Växjö GOLFKLUBB

Med Bridgetime Score kan medlemmarna utvecklas som bridgespelare

Växjö Golfklubb bildades 1959 och klubben har ca 1530 medlemmar. En av klubbens kommittéer, Oldboyskommittén, startade 2017 bridgespel under vinterhalvåret när golfsäsongen var över. Så här säger Per Sassner, en av spelledarna, om Bridgetime Score.

– Första spelsäsongen anmälde sig drygt ett 20-tal spelare, varav hälften var helt nybörjare vad beträffar bridge. Det var en utmaning att starta upp verksamheten med så många nybörjare och vi löste det genom att använda boken ”Vi spelar bridge 1” inklusive CD-skiva med givar till datorn. Var och en tränade själva hemma och på klubben spelade vi lagda brickor efter boken.

– För att utveckla vårt bridgespelande med beräkning av brickresultat och jämförelse av hur andra spelat brickorna, provade vi Bridgetime Score i slutet av vårsäsongen 2018. Resultatet av testet blev så lyckat att vi hösten 2018 körde igång partävlingar med stöd av Bridgetime Score.

– Alla lärde sig snabbt att använda surfplattorna för att mata in kontrakt, utspelskort och resultat. Spelarna värdesätter att efter varje giv se hur andra spelat brickan. Det ger upphov till lärorika diskussioner spelarna emellan, vilket är bra ur utbildningssynpunkt. Spelarna tycker även att det är spännande att se sin placering i tävlingen under spelets gång, och de uppskattar att slutresultatet kommer direkt på surfplattan efter avslutad tävling.

– Möjligheten att via sin dator hemma i efterhand se resultat, givar och hur andra spelat brickorna, är också bra för att utvecklas som bridgespelare.

– Allt fungerade så bra att Oldboyskomittén har fortsatt att använda Bridgetime Score och är nu inne på andra året.

Vi hjälper din bridgeklubb att komma i gång

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

SPRÅK

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB