KUNDBERÄTTELSER - Västerträffen Seniorerna

Utmaning att bibehålla nivån och utveckla verksamheten när klubben växer

Pensionärsföreningen Västerträffen Seniorerna i Göteborg har sedan sex år tillbaka en växande bridgeverksamhet, som har gått från ca 5 bridgebord till mellan 16 och 18 bord per vecka. De spelar nu två dagar i veckan och har använt Bridgetime Score under ett år. Thorsten Hagman, ledare för Västerträffen Bridge, berättar varför de valde Bridgetime Score.

– Att bibehålla nivån och utveckla verksamheten när föreningen växer har sina utmaningar. Det krävs ett aktivt engagemang från flera medlemmar för att leda klubbens verksamhet, vilket är tidsödande när resultatredovisningen görs manuellt med pappersprotokoll och via ett Excel-dokument. Vi behövde därför ett lätthanterligt och väl fungerande digitalt redovisningsprogram, som samtidigt gav klubbens medlemmar detaljer för egna analyser och jämförelser av resultat. Viktigt för oss är även möjligheten att få kompetent och snabb hjälp vid akuta behov.

– Vi valde Bridgetime Score med mycket lyckat resultat. Det har visat sig att Bridgetime Score väl uppfyller alla krav vi ställde på ett digitalt system. Tack vare att Bridgetime Score är lättanvänt och inte kräver några förkunskaper om bridgeberäkningar, har vi fått ytterligare tre tävlingsledare i klubben. Vi är nu totalt fyra alternerande tävlingsledare som klarar av att leda en tävling med 15 minuters förberedelse och 15 minuters avslutning med detaljerad resultatredovisning direkt tillgänglig på nätet för medlemmarna.

– Omställningen från ett analogt till ett digitalt system har även uppskattats av medlemmarna. De matar nu in kontrakt, utspelskort och resultat på en surfplatta och kan efter varje rond se sitt resultat i jämförelse med andra bord som spelat brickan.

– Vi uppskattar också att Bridgetime Score erbjuder många olika spelformer och olika former av resultatredovisning. När vi startar höstens bridgespel kommer vi att tävla i tre olika erfarenhetsgrupper (A, B och C) trots att vi spelar tillsammans och samtidigt i samma tävling, och att alla par spelar mot varandra oavsett erfarenhetsgrupp. Detta är möjligt genom att vi utnyttjar Bridgetime Scores spelform Strata* som kan beräkna resultatet per erfarenhetsgrupp.

* Strata kommer från grekiskan och betyder ungefär ”indela i jämförbara klasser”

ANDRA KUNDBERÄTTELSER

Vi hjälper din bridgeklubb att komma i gång

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

SPRÅK

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB