KUNDBERÄTTELSER - SPF Seniorerna Järfälla

En fördel med ett beräkningssystem som även hanterar kontantfria spelavgifter

Pensionärsföreningen SPF Seniorerna i Järfälla spelar bridge 2 dagar i veckan, på tisdagar och fredagar. På tisdagar spelar 10 - 12 bord och på fredagar spelare 6 - 8 bord. Varje grupp har sina tävlingsledare. Så här säger Gustav Appelquist, en av tävlingsledarna på fredagarna, om Bridgetime Score och Bridgetime Pay.

– Jag är tävlingsledare för en grupp pensionärer med omkring 40 deltagare som spelar bridge en gång i veckan. Jag deltar också själv i spelet.

– Jag var tveksam till Bridgetime när jag först kom i kontakt med systemet. Vi hade ett bra system för beräkning och redovisning av spelresultaten i Excel och jag tänkte det blir svårt för flera av pensionärerna att mata in resultaten på en surfplatta.

– När jag läste på lite mer om Bridgetime fastnade jag för ekonomidelen Bridgetime Pay, där jag såg en stor fördel i att slippa hantera kontanter, sköta redovisningen och sätta in sedlar i bankautomat.

– Vår förening beslöt att testa Bridgetime och det visade sig att i stort sett alla spelare klarade av att mata in resultaten utan större problem. När spelet var klart för dagen var också resultatet framräknat och jag sparade en dryg timmes jobb mot att mata in resultaten manuellt.

– Jag har också spelat med andra databaserade program med inmatning via surfplattor och kunnat konstatera att, så långt jag känner till, är Bridgetime det mest kompletta systemet eftersom det, förutom beräkningsdelen, också hanterar olika flyttscheman och den omnämnda ekonomiredovisningen.

– Det kan alltid strula till sig genom att felaktiga resultat matas in eller att man snurrar kortbrickorna så fel kort spelas, och ibland kan det bli ett så stort problem att en giv måste strykas. Vid manuell hantering blir det mycket extra arbete men med Bridgetime är det enkelt att justera detta direkt efter att spelet är klart.

– Efter att ha använt Bridgetime under ett halvår har vi upptäckt möjligheter att ytterligare förbättra Bridgetime genom tydligare redovisning, lättillgängliga spelscheman, förbättrade manualer med mera. Vi uppskattar att representanterna för Bridgetime har varit lyhörda för våra ändringsförslag.

ANDRA KUNDBERÄTTELSER

Vi hjälper din bridgeklubb att komma i gång

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

SPRÅK

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB