KUNSKAP / BRIDGETIME SCORE

De 6 största frustrationerna med beräkningssystem för bridgespel

System för beräkning av tävlingsresultat är en förutsättning för en bridgeklubbs verksamhet. Beräkningssystemen kan vara allt ifrån manuell beräkning till dagens moderna webbaserade beräkningsprogram.

Men vad är de största frustrationerna som bridgeklubbarna upplever med dagens beräkningssystem för bridge? Vi har sammanställt de frustrationer som oftast återkommer i våra diskussioner med bridgeklubbar.

Beräkningssystem kan hämma klubbens utveckling

Många bridgeklubbar beräknar tävlingsresultatet manuellt eller använder äldre beräkningsprogram, och i värsta fall kan dessa beräkningssätt utgöra ett hinder för klubbens utveckling.

FRUSTRATION 1

Det är svårt att rekrytera tävlingsledare

För att beräkna spelresultatet för hand krävs gedigna bridgekunskaper av tävlingsledaren. På många bridgeklubbar är det ofta bara en person på klubben som har kunskaper att beräkna spelresultatet och klubbens beroende av den personen blir stort.

De äldre beräkningsprogram som används av många bridgeklubbar kräver dessutom, på grund av att de använder föråldrad teknik, betydande datakunskaper av tävlingsledarna för att använda programmen.

Dessa krav på tävlingsledare att ha både bridge- och datakunskaper avhåller medlemmar från att erbjuda sig att bli tävlingsledare. Många bridgeklubbar har därför svårt att rekrytera nya tävlingsledaren när de gamla slutar. Om inga tävlingsledare med rätt kompetens kan rekryteras, kan i förlängningen hela bridgeklubbens överlevnad vara hotad.

Lösning

Beräkningsprogrammet Bridgetime Score löser ovannämnda nackdelar, eftersom det inte krävs några särskilda data- eller bridgekunskaper för att använda systemet. Den enda kunskapen som krävs är att kunna använda en webbläsare. Bridgetime Score är intuitivt och lätt att lära sig, och i princip alla klubbmedlemmar kan vara spelledare, vilket underlättar för klubben att rekrytera spelledare. 

Spelledare ska inte förväxlas med tävlingsledare. För att vara tävlingsledare krävs utbildning inom bridgespelets regler för att tävlingsledaren till exempel ska kunna utdöma domslut. Bridgetime Score är ett så lättskött system att spelledare utan djupare kunskap om bridgespel kan leda spelet. Skulle en situation som kräver domslut uppstå kan en mer erfaren tävlingsledare hjälpa till för att lösa frågan.

FRUSTRATION 2

Klubbens utbud av spelformer är begränsade

De äldre beräkningsprogram som används på bridgeklubbar är för många tävlingsledare svåra att använda för andra spelformer än partävlingar. Spelformen Gröna Hissen t.ex. spelas nästan aldrig på bridgeklubbar idag. Även barometertävlingar innebär en hel del extraarbete för tävlingsledaren. Och lagtävlingar är speciellt svåra att genomföra, och spelas oftast med manuella protokoll och manuellt beräknade matchresultat även på de klubbar som använder ett beräkningsprogram. Därför blir det istället ofta partävlingar som spelas på klubbarna.

Lösning

Med Bridgetime Score genomförs alla tävlingar oavsett spelform på samma sätt som för spelformen partävling: det enda som behöver registreras på surfplattan eller mobilen är kontrakt, utspelskort och resultat, sedan sköter Bridgetime Score resten. För en Gröna Hissen-tävling beräknar Bridgetime Score parens bordplacering för nästa rond i takt med spelets gång, och placeringen visas på surfplattan eller mobilen direkt efter avslutad rond. För en barometertävling visar Bridgetime Score rondens spelresultat på surfplattan eller mobilen innan nästa rond börjar: hur andra spelat brickorna, rondresultatet och ställning hittills. För en lagtävling beräknar Bridgetime Score matchresultatet, VP, direkt efter avslutad match och visar på surfplattan eller mobilen ett fullständigt matchprotokoll, bricka för bricka med vunna och förlorade IMP. Alla spelresultat visas också automatiskt i och med avslutad tävling på klubbens egen webbsida för tävlingar, ”www.valfritt_klubbnamn.bridgetime.eu”.

Manuell beräkning av tävlingsresultat är tidskrävande

När vi pratat med medlemmar på bridgeklubbar som beräknar spelresultatet för hand har följande frustrationer framförts.

FRUSTRATION 3

Det tar en hel del tid att beräkna resultatet manuellt

Att beräkna tävlingsresultatet för hand tar ofta mer än en timme efter spelets slut. De manuella protokollen måste dessutom kontrolleras en extra gång för att minimera felen.

Att förmedla resultaten manuellt är också omständligt eftersom resultatet ska distribueras per e-post eller skrivas ut och delas ut vid nästa tävling, alternativt matas in på datorn för att visas på en webbsida.

FRUSTRATION 4

Svårt att rätta felregistreringar

På grund av den mänskliga faktorn är det inte ovanligt att manuellt förda protokoll innehåller felaktigheter. Felaktigt förda manuella protokoll är ofta svåra att rätta i efterhand och ibland måste till och med en hel bricka dömas ut. Är det dessutom domslut som ska utdömas tar det extra tid.

Ett annat problem som skapar frustration är när en bricka återplacerats i fel fack. Då är det mycket krångligt eller nästintill omöjligt att rätta till felet i efterhand vid manuell beräkning och brickan får ofta strykas.

Det är också besvärligt vid manuell beräkning med nivelleringen av poängberäkningen när en bricka inte spelats lika många gånger som andra brickor.

Lösning

Lösningen är att använda ett dataprogram för beräkning av bridgeresultatet. Det finns många beräkningsprogram att välja bland. Tyvärr är de flesta beräkningsprogram föråldrade och kräver gedigna data- och bridgekunskaper av tävlingsledarna för att använda. Lösningen är att använda ett beräkningsprogram som inte kräver vare sig datakunskaper eller bridgekunskaper. Bridgetime Score är ett sådant program. Eftersom Bridgetime Score dessutom är lätt att lära sig och intuitivt att använda för både spelledare och spelare, förenklas övergången från manuell beräkning till att använda Bridgetime Score.

Äldre beräkningsprogram är omständliga att använda

FRUSTRATION 5

Lokal installation på datorn kräver IT-kompetens

Äldre beräkningsprogram kräver lokal installation på klubbens dator, dvs att programvara behöver laddas ner och installeras på datorn. Även uppdateringar av programvaran behöver laddas ner och installeras, och i vissa fall krävs även ytterligare ett program för att integrera speldata från spelbordet med beräkningsprogrammet. Allt detta kräver att klubben har tillgång till IT-kompetens som utför installationerna.

Hela lösningen kräver också ett löpande underhåll av klubbens datamiljö som innefattar uppdatering av operativsystemet på datorn, hantering av serverprogram, diverse drivrutiner, backupprogram med flera. Även detta kräver IT-kompetens.

Äldre beräkningssystem består dessutom ofta av en kombination av programvara för beräkning av spelresultatet (de flesta programvarorna utvecklades i början av 2000-talet i och med persondatorernas och Windows genombrott) och modern teknik såsom trådlösa nätverk. Kombinationen av äldre och ny teknik gör att beräkningssystemet som helhet blir komplicerat och svåranvänt. Det är flera dataprogram som ska integreras och felkällorna är många, vilket gör att felsökning vid tekniskt fel blir svår och kräver gedigen IT-kunskap.

Lösning

Den senaste tekniken inom data är att program utvecklas som en s.k. molntjänst, även kallat ”software as a service”, vilket översätts till ”webbaserade program” som tillhandahålls över internet. Bridgetime Score är ett sådant program. Allt som behövs för att använda Bridgetime Score är en webbläsare, som till exempel Microsoft Explorer eller Edge, Google Chrome eller Apple Safari. Molntjänsten ger klubben många fördelar som till exempel att klubben slipper hela sin datamiljö och att all datahantering sker inom ramen för molntjänsten. Därmed blir klubben helt oberoende av IT-kompetens. Klubben behöver inte ladda ner eller underhålla andra tillämpningsprogram eller oroa sig för säkerhetskopiering, som också sker automatiskt med Bridgetime Score. Bridgetime Score underhålls och utvecklas löpande och nya versioner av programmet installeras omärkligt för klubben i molnet i takt med utvecklingen.

FRUSTRATION 6

De äldre beräkningsprogrammen har en begränsad livslängd

De flesta beräkningsprogram på marknaden är så föråldrade att de har sprungits om av ny teknik. Att anpassa dessa system till den nya tekniken molntjänster, är mycket omständligt eftersom tekniksprånget är för stort. Det innebär i princip att hela beräkningsprogrammet måste skrivas om. Sannolikheten att utvecklarna av de äldre systemen ska utveckla nya beräkningssystem som molntjänster är därför mycket liten. Till dags dato har ingen av dem gjort det.

I och med att de äldre beräkningsprogrammen har en begränsad livslängd måste bridgeklubbarna göra sig redo att vid någon tidpunkt byta ut beräkningsprogrammen mot ett modernt program. Nästa generation av spelledare kommer också att få svårt att klara av de föråldrade beräkningsprogrammen.

Lösning

Vid en övergång från ett befintligt föråldrat beräkningsprogram till ett nytt program, är det viktigt att det nya programmet är så användarvänligt som möjligt, så att övergången blir så smidig som möjligt för både tävlingsledarna och spelarna. Bridgetime Score bygger på samma principer som andra webbprogram och det är därför intuitivt och lätt att ta till sig.

Bridgetime Score använder dessutom den absolut senaste tekniken. Allt som krävs för att använda Bridgetime Score är en surfplatta per spelbord eller en mobil per par eller spelare, ytterligare en surfplatta eller en dator för att leda tävlingen och en anslutning till internet i spellokalen (fast anslutning eller anslutning via ett mobilt bredbandsmodem). Det går också att använda Bridgetime Score med Bridgemate-dosor.

Bridgetime Score skapar automatiskt för alla partävlingar en PBN-fil (Portable Bridge Notation) med tävlingens resultat, formaterad enligt internationell standard. Filen kan sedan importeras av andra system för bridgespel. För simultantävlingar, som arrangeras av Svenska Bridgeförbundet, skapar Bridgetime Score automatiskt en MC2-fil med klubbens spelresultat.

Bridgetime Score har högsta datasäkerhet och säkerhetskopieras varje dygn. Hela driftsmiljön övervakas kontinuerligt varje minut från olika platser i hela världen. Bridgetime Score är tillgänglig alla timmar på dygnet och årets alla dagar.

Mer information

Vill du testa Bridgetime Score eller har frågor om Bridgetime Score är du välkommen att kontakta oss via vårt via vårt kontaktformulär.

Läs mer om Bridgetime Score    |    Priset för att använda Bridgetime Score

KUNSKAP - BRIDGETIME SCORE

Fyrmanna för par – en ny spännande spelform med Bridgetime Score

Vi hjälper din bridgeklubb att komma i gång

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

SPRÅK

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB