KUNSKAP / BRIDGETIME SCORE

Fyrmanna för par – en ny spännande spelform med Bridgetime Score

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Fyrmanna ger ett roligare spel med rättvisare resultat

Det finns två grundläggande spelformer i bridgespel, partävling och fyrmannaspel. Spelformen partävling är den absolut mest spelade spelformen på bridgeklubbarna emedan fyrmanna spelas mindre ofta.

Fyrmanna har dock många fördelar över partävlingar. Fyrmanna är mer socialt, det innebär roligare spel med rättvisare resultat. Fyrmanna anses av vissa vara ”riktig bridge”, eftersom det i högre grad mäter spelskickligheten. Spelformen minskar också risken för spridning av virus och bakterier i lokalen eftersom spelarna inte förflyttar sig lika mycket.

Så varför spelas det inte mer fyrmanna på bridgeklubbarna? Därför att det kräver betydligt mer administration och erfarenhet från tävlingsledarna än en vanlig partävling. Fyrmanna ställer också större krav på spelarna att föra manuella matchprotokoll och att själva beräkna matchresultatet, vilket är komplext, tidsödande och ökar risken för felberäkningar.

Därför har vi på Bridgetime Systems utvecklat den nya spelformen fyrmanna för par som spelas med beräkningsprogrammet Bridgetime Score. Fyrmanna för par har alla fördelar med fyrmanna men utan nackdelarna. Det är lika enkelt för tävlingsledaren och spelarna att leda och spela fyrmanna för par som en vanlig partävling!

Varje tävling i fyrmanna för par kan också ingå i en serie över en säsong. Dock med den stora fördelen att paren inte behöver delta i alla tävlingar eftersom Bridgetime Score tilldelar paret poäng för ej spelade tävlingar.

Fördelarna med fyrmanna jämfört med partävlingar

”Riktig” bridge

Vissa anser att fyrmanna är ”riktig” bridge eftersom det till stor del är spelarnas spelskicklighet som mäts. I fyrmanna lönar det sig inte att spela ”optimistiskt”, dvs att bjuda på färre poäng, chansa i utspel, dubbla ett kontrakt, göra ett inkliv med mera. I en partävling kan ett ”optimistiskt” spel däremot vara en framgångsrik strategi. Det beror på att partävlingar använder beräkningsformen topscore, medan fyrmanna använder IMP (Imperial Match Points).

En följd av detta är också att antalet poäng för straffar, och inte hemspelad utgång, får stor betydelse i fyrmanna, men är av underordnad betydelse i partävlingar.

I fyrmanna är det därmed viktigt att komma fram till det rätta kontraktet och att spela hem det. Därför kallas fyrmanna ibland för ”riktig” bridge.

Fyrmanna ger roligare spel

I fyrmanna är utgångar och slammar viktiga, eftersom straffar, och inte hemspelad utgång, är kostsamma. En slambricka är avgörande på ett helt annat sätt än i partävlingar, där en missad slam helt kan kompenseras av ett övertrick i 2 spader i nästa bricka. Övertrick ger inte extrapoäng och sang ger inte extrapoäng mot högfärg i fyrmanna, som det gör i partävlingar. Det gör att spelet blir roligare.

”Rättvisare” resultat

Resultatet blir mer ”rättvist” i fyrmanna, eftersom laget spelar brickorna på båda hållen.

Mer socialt

Fyrmanna innebär mer social samvaro, eftersom man spelar alla brickor i varje rond mot samma par, och tempot blir lugnare. Spelarna har därför mer tid att umgås än i en vanlig partävling. Och att träffas och i lugn och ro småprata med andra människor som delar ens bridgeintresse är, enligt många, en viktig del av bridgespelandet.

Rörelsehindrade behöver aldrig förflytta sig

I fyrmanna spelas endast två ronder och Nord/Syd i det öppna rummet samt Öst/Väst i det slutna rummet sitter stilla i bägge ronderna. Om några spelare har svårt att förflytta sig mellan borden är fyrmanna därför ett bra alternativ.

Mindre smittorisk

Fyrmanna minskar risken för smittspridning i spellokalen, tack vare att paren sitter stilla i samma väderstreck i varje rond och att bara ett lag per bord byter bord mellan ronderna. Mindre rörelse i lokalen betyder mindre risk för spridning av virus och bakterier. Dessutom spelas varje bricka av endast två par, så korten hanteras inte av lika många som i en partävling.

Varför spelas det då inte mer fyrmanna på bridgeklubbarna?

Fyrmanna ställer höga krav på tävlingsledarna

För tävlingsledarna är det betydligt mer administration med fyrmannatävlingar än vad det är för partävlingar: lagen ska utplaceras i det öppna respektive slutna rummet, matchprotokoll ska delas ut, lagets spelare ska registreras, matchprotokollen samlas in och resultatet registreras i BIT med mera. Därför krävs också erfarna tävlingsledare för att genomföra fyrmannatävlingar.

Manuella protokoll är omständliga

Att föra manuella matchprotokoll, vilket är vanligast på klubbarna, och att manuellt beräkna matchresultatet ställer större krav på spelarna. Det är tidsödande och ökar risken för felberäkningar. Matchprotokollen från det öppna och det slutna rummet ska sammanställas till ett slutligt matchprotokoll, resultatet per bricka beräknas och summeras till ett rondresultat för att slutligen ge ett matchresultat i VP (Victory Points).

Svårt att hitta spelare till laget

Vid ligaspel måste man ha fyra spelare i laget samt reserver och spelarna måste förbinda sig att spela under hela säsongen. Det är dock svårt att hitta spelare som är beredda att göra ett så långsiktigt åtagande.

Man tror att fyrmanna bara är för proffs

Många spelare är rädda för fyrmanna och tror att fyrmanna bara är till för ”proffsen” i klubben. Dessutom tycker vissa spelare att det är lättare att nå ett bra resultat i en partävling.

Fyrmanna för par med Bridgetime Score: bara fördelarna, inte nackdelarna

Den nya spelformen fyrmanna för par som spelas med Bridgetime Score, eliminerar helt och hållet alla nackdelar! För tävlingsledarna är det som att leda en partävling och för medlemmarna är det lika enkelt som att spela en partävling. Detta är möjligt tack vare att programmet Bridgetime Score automatiskt sköter bordsplaceringar, alla beräkningar och all administration kring spelandet.

All hantering med att sätta ihop ett lag försvinner dessutom med fyrmanna för par. Ingen lagkapten med ansvar att rekrytera spelare och reserver till laget behövs. Allt detta sköts av programmet Bridgetime Score!

Eftersom det är så enkelt att spela fyrmanna för par med Bridgetime Score, är spelformen en utmärkt introduktion till fyrmanna för medlemmar som inte spelat det tidigare, men också för medlemmar som vill spela fyrmanna utan att binda sig till ligatävlingar. Fyrmanna för par är också en bra spelform som introduktion till bridge och en bra utbildning för nya bridgespelare.

Med Bridgetime Score kan klubben dessutom enkelt skapa en serietävling till exempel över spelsäsongen. Detta tack vare att Bridgetime Score sparar parens Victory Points, och därför behöver paren inte delta i alla tävlingarna och spelarna behöver inte spela med samma partner under hela serien.

Genom att spela fyrmanna för par med Bridgetime Score kan bridgeklubben ta upplevelsen och glädjen av att spela bridge till en helt ny nivå!

Så här enkelt spelas fyrmanna för par med Bridgetime Score

Med Bridgetime Score kan lagen lottas eller seedas

Ett lag kan bildas på två sätt i fyrmanna för par: antingen lottar Bridgetime Score ett lag eller så seedas ett lag av tävlingsledaren. Matchen kan spelas med eller utan handikapp. Spelas matchen med handikapp får det sämre laget ett handikapp i IMP, som är skillnaden mellan lagens medelhandikapp multiplicerat med en faktor som ställs in i Bridgetime Score. Det beräknade handikappet avrundas nedåt till närmaste heltal.

Bridgetime Score sköter både placering och matchprotokollen

På tävlingsdagen sätter sig paren vid ett godtyckligt bord och anmäler sig i Bridgetime Score, till exempel via en surfplatta på varje bord. Tävlingen börjar med att Bridgetime Score visar på surfplattan de par som bildar ett lag och till vilket bord och väderstreck paren vid bordet ska gå. Då alla paren placerat sig startar tävlingsledaren matcherna i Bridgetime Score.

Matchen börjar med att Bridgetime Score vid varje bord visar vilka brickor bordet börjar spela. Tävlingen fortsätter sedan som vilken partävling som helst. Nord sköter registreringen av kontrakt, utspelskort och resultat i Bridgetime Score, och öst/väst bekräftar registreringarna.

Spelformen kräver inga förkunskaper för att räkna ut rond- eller matchresultatet, då uträkning sköts helt automatiskt av Bridgetime Score.

Resultatet visas vid borden efter varje rond

När både det öppna och det slutna rummet har spelat klart första ronden, visas båda rummens matchprotokoll i ett sammanslaget matchprotokoll direkt i Bridgetime Score på surfplattan. Brickresultatet stegas fram bricka för bricka till ett rondresultat.

Rond 2 börjar med att Bridgetime Score visar flyttanvisningarna och vilka brickor bordet börjar med, och matchen fortsätter. Då andra ronden spelats klart i både det öppna och det slutna rummet, visas det sammanslagna matchprotokollet direkt i Bridgetime Score på surfplattan, på samma sätt som i första ronden. Matchprotokollet avslutas med ett matchresultat i IMP och VP (Victory Points).

Efter tävlingen visas det detaljerade resultatet på webben

Alla matchresultat och matchprotokoll visas i Bridgetime Score på webben efter avslutad tävling.

Dessutom visas också spelresultaten på webben som för en partävling, det vill säga i en resultattabell, som brickresultat och i en PDF fil. Beräkningsformen är IMP över fältet (IAF), i stället för topscore som är den normala beräkningsformen i partävlingar. I resultattabellen är poängen beräknade enligt formeln:

Poäng = (summa inspelade IMP) / {(antalet lag -1) * antalet spelade brickor}

Om registrering av budgivningen har ställts in i Bridgetime Score, visas också budgivningen för varje bricka.

Enkelt att ordna en serietävling

Matchen kan också ingå i en serietävling över en valfri period t.ex. en spelsäsong. Parets poäng enligt formeln ovan sparas då under spelsäsongen. Byte av partner från tävling till tävling är tillåtet. Om byte av partner sker ser Bridgetime Score till att spelarna får med sig sina poäng i serietävlingen och poängen redovisas individuellt för alla efterföljande tävlingar.

Paren/spelarna behöver heller inte delta i alla tävlingar. För tävlingar som paren/spelarna inte spelat tilldelas de en procentsats (t.ex. 80 %) av sina medelpoäng i spelade tävlingar. Procentsatsen bestäms av klubben och ställs in i Bridgetime Score när serietävlingen läggs upp i systemet.

Mer information

Vill du testa Bridgetime Score eller har frågor om Bridgetime Score är du välkommen att kontakta oss via vårt via vårt kontaktformulär.

Läs mer om Bridgetime Score    |    Priset för att använda Bridgetime Score

KUNSKAP - BRIDGETIME Pay

De 3 största frustrationerna med kontanthanteringen av spelavgifter på bridgeklubbar

Vi hjälper din bridgeklubb att komma i gång

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

SPRÅK

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB