KUNSKAP / BRIDGETIME PAY

De 3 största frustrationerna med kontanthanteringen av spelavgifter på bridgeklubbar

Kontanthantering av spelavgifter är en belastning för bridgeklubbarna på flera sätt. Tävlingsledaren ska samla in, sortera, räkna, kontrollräkna och sammanställa en rapport till kassören. Kassören ska kontrollräkna, bokföra, förvara och transportera pengarna. När bankerna slutar ta emot kontanter blir lösningen en kostsam kontantförmedlare eller spelhäften. Många klubbar skulle hellre få mer tid och pengar över till annat.

Men vad är de absolut största frustrationerna som bridgeklubbarna upplever med kontanthantering av spelavgifter? Vi har här sammanställt de frustrationer som oftast återkommer i våra diskussioner med tävlingsledare, kassörer och ordföranden på bridgeklubbar.

FRUSTRATION 1

Det är omständligt att hantera kontanter

– Det tar tid och är obekvämt att mata in sedlar i bankomaten.Det tar tid att samla in de kontanta spelavgifterna.

– Insamlingen av de kontanta spelavgifterna fördröjer starten av tävlingen.

– Det tar tid att räkna och kontrollräkna alla pengar och att redovisa.

– Jag blir stressad när jag räknar pengarna flera gånger och får olika summor.

Så uttrycker sig många av tävlingsledarna vi har pratat med genom åren. Det tar tid att sortera kontanterna, räkna, kontrollräkna samt sammanställa en ekonomisk rapport till klubbens kassör.

Lösning

En lösning för att undvika den omständliga kontanthanteringen av spelavgifter är att använda spelhäften. Spelhäften löser delvis problemet men innebär också en hel del administration för klubben.

En annan lösning är att använda ett system för kontantfri hantering av spelavgifter, som Bridgetime Pay. Då slipper tävlingsledarna allt extraarbete med hanteringen av kontanta spelavgifter och rapportering till klubbens kassör, och kassören slipper skapa manuella bokföringsordrar. Bridgetime Pay, som är ett webbaserat system, fungerar på så sätt att medlemmarna i bridgeklubben har ett personligt klubbkonto till vilket medlemmen i förskott gör en insättning. Vid tävlingstillfället betalar medlemmen spelavgiften genom några klick på en surfplatta. Spelavgiften dras då automatiskt från medlemmens klubbkonto.

FRUSTRATION 2

Det är en säkerhetsrisk att förvara och transportera kontanter

– Jag tycker att det är bökigt att hantera alla dessa kontanter.

– Hur ska jag förvara pengarna hemma tills jag har tillräckligt stor summa för att lämna in pengarna till en kontantförmedlare.

– Jag är alltid orolig för att bli bestulen när jag går på gatan med stora summor kontanter.

– Det tar tid och är obekvämt att mata in sedlar i bankomaten.

Dessa problem stöter vi ofta på när vi pratar med tävlingsledare. Att hantera stora summor kontanter är alltid förenat med risker, som till exempel stölder och överfall, och detta kan orsaka stress och oro hos de som hanterar pengarna.

Lösning

Spelhäften löser delvis detta problem eftersom klubbmedlemmarna kan betala spelhäftena i förskott. På så sätt minimeras kontanterna som klubben ska hantera.

Ett webbaserat system som Bridgetime Pay löser problemen genom att alla transaktioner sker digitalt. Spelarna betalar spelavgiften genom att på en surfplatta registrera sitt namn och sedan välja spelavgiften och eventuella tillval såsom kaffe, dricka mm till pausen. På surfplattan ser medlemmen sedan beloppet som kommer att dras från medlemmens klubbkonto, och även saldot på klubbkontot efter betalningen visas.

Tävlingsledarens arbetsinsats förenklas avsevärt med Bridgetime Pay eftersom betalningarna sker digitalt och automatiskt. Tävlingsledarens enda uppgift blir att samla in spelavgifterna ifrån de spelare som inte har klubbkonto, som till exempel gästspelare. Spelare som inte har konto betalar spelavgiften kontant eller via Swish och en rapport i Bridgetime Pay visar vilka de är. De insamlade kontanta spelavgifterna behåller tävlingsledaren och gör sedan en privat bankinsättning till klubben. När alla spelarna betalat spelavgiften skapas automatiskt alla ekonomiska transaktioner till bokföringen och klubbens kassör kan därefter skriva ut en bokföringsorder.

FRUSTRATION 3

Det är dyrt och omständligt med kontantförmedlare och spelhäften

– Vår bank tar inte emot kontanter så vi är tvungna att anlita en kontantförmedlare vilket är både kostsamt och omständligt.

– Mynt och sedelvalörerna ska sorteras och räknas, beloppet kan inte vara för litet för inlämning.

– Vår bridgeklubb har infört spelhäften istället för kontanter men jag tycker inte att det har förenklat för mig som tävlingsledare.

– Vi använder spelhäften på vår klubb, men nu har vi problem med att vissa spelare glömmer sina spelhäften hemma istället eller har glömt att köpa nya.

– Administrationen av spelhäften är omständlig och tidskrävande, de skall beställas, lagras och säljas på bestämda tider samt avräknas.

I takt med att bankerna slutar ta emot kontanter är klubbarna hänvisade till att använda kontantförmedlare eller spelhäften, vilket är både dyrt och omständligt.

Använder bridgeklubben en kontantförmedlare ska kontanterna sorteras efter valör, förvaras och transporteras. Dessutom, för att minimera kostnaden, kan inte alltför små kontantbelopp lämnas in till kontantförmedlaren, med påföljden att en hantering och lagring av kontanterna krävs.

Spelhäften innebär också en hel del administration. De ska beställas och lagerhållas, säljas på bestämda tider och innebär dessutom fortfarande hantering av kontanter vid försäljningen av spelhäftena eller kontroll av förskottsinbetalning vid utlämnande av spelhäftena. Spelarna kan tappa sina spelhäften och måste komma ihåg att ta med sig dem. Tävlingsledarna ska samla in spelkupongerna och de ska avräknas och redovisas till klubbens kassör som sedan ska skriva en bokföringsorder.

Lösning

Det webbaserade systemet Bridgetime Pay löser den ovannämnda nackdelarna med kontantförmedlare och spelhäften, och kostnaden är väsentligt lägre än för kontantförmedlare och ungefär densamma som för spelhäften.

Bridgetime Pay sköter hela hanteringen av spelavgifter automatiskt och innebär inga arbetsmoment för tävlingsledaren utöver att samla in eventuella kontanta spelavgifter. Klubbens kassör får färdiga och korrekta bokföringsordrar. Det är också enklare för medlemmarna som slipper köpa, hålla reda på och komma ihåg att ta med sig spelhäften. Istället gör de förskottsinbetalningar till sitt personliga klubbkonto där spelavgiften dras. Klubben kan även tillåta återkommande gäster att ha ett klubbkonto.

Mer information

Vill du veta mer om Bridgetime Pay kan du boka en demonstration av systemet. Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär så återkommer vi.

Läs mer om Bridgetime Pay    |    Priset för Bridgetime Pay

KUNSKAP - BRIDGETIME SCORE

De 6 största frustrationerna med beräkningssystem för bridgespel

Vi hjälper din bridgeklubb att komma i gång

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

SPRÅK

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB

KUNDSERVICE

SPRÅK

Svenska

English

Français

Bridgetime Systems AB
Stockholm, Växjö
Telefon: 08-640 01 30

© 2014 - 2020 Bridgetime AB